Rättsligt meddelande

Denna webbplats (chezeddy.be) ägs och drivs av CHEZ EDDY SRL (nedan kallad webbplatsen). Tillgången till denna webbplats och den användning du gör är beroende av att du accepterar och respekterar de meddelanden och ansvarsfriskrivningar som anges nedan och på andra ställen på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen anses du ha godkänt dessa uttalanden.

Ansvarig utgivare
CHEZ EDDY SRL (Under varumärket: Chez Eddy)
Huvudkontor: 31 Drêve de la meute - 1410-Waterloo
Register över juridiska personer : BE0542.399.848
Telefon: +32 2 361 03 31
E-post: Kontakta oss

Webmaster
OYÉ-OYÉ by Petit Futé
Mer information finns på http://oye-oye.net.

Värd
Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), 5 RUE PLAETIS, LUXEMBOURG.
Mer information finns på https://aws.amazon.com.

Särskild rättslig information

Inget dokument finns tillgängligt på vår webbplats, kontakta oss om du har några frågor.